post

Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), в края на март 2020 година са 10.042 млн. броя и на годишна база те намаляват с 1.7 на сто, съобщава Българската народна банка.

Парите на депозит в края на март са 81.934 млрд. лева и се увеличават на годишна база с 8.2 на сто.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на март 2020 г. са 586 000, което е спад от 1.7 на сто спрямо края на същия месец на 2019 г. В края на първото тримесечие на 2020 г. размерът на тези депозити е 25.814 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 10.5 на сто.

В края на първото тримесечие на 2020 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.456 млн. броя, като намалява на годишна база с 1.7 на сто. Размерът на тези депозити в края на март 2020 г. е 56.121 млрд. лева, като нараства на годишна база със 7.2 на сто.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на първото тримесечие на 2020 г. са 3.034 млн. броя и на годишна база те намаляват с 1.9 на сто. Общият им размер e 59.537 млрд. лева, като той се повишава със 7.2 на сто на годишна основа.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на първото тримесечие на 2020 година са 149 000, а размерът им е 35.176 млрд. лева, което представлява нарастване с 5.4 на сто на годишна база.

В края на март 2020 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се понижава с 1.9 на сто на годишна база, като достига 2.885 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 9.9 на сто, като достига 24.361 млрд. лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *