post

През юни продукцията в строителния сектор на ЕС нарасна с 2.9% спрямо май, след като през март и април се срина съответно с 12.9% и с 14.9 на сто, показват данни на Евростат.

Строителството в рамките на еврозоната нарасна през юни с 4% след спад с 15% през март и с 18.2% през април.

Продукцията от гражданското и инженерно строителство нарасна в ЕС с 1.8% и в еврозоната с 2.3%, а строителството в сградното строителство се повиши през юни в ЕС с 3.2%, а в еврозоната с 4.5% след ръст през май съответно с 21.1% и с 28.5 на сто.

Най-голямо повишение през юни отбеляза строителството във Франция, нараствайки с 12%, следвана от Унгария (с 6.1%) и България (повишение с 4.7%).

Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната се понижи през юни съответно с 5.8% и с 5.9%, след спад през май съответно с 9.1% и с 10.5% и спад през април съответно с 26.1% и с 31%.

Най-голям спад на годишна база в строителството е отчетен в Словакия (със 17.8%), Унгария (с 15.7%) и Словения (с 15.3%), докато повишение е отчетно в Румъния (с 6.9%), Германия (с 1.4%), Финландия (с 1.2%) и Нидерландия (с 0.8%).

Строителството в България нарасна през юни с 4.7% спрямо май, когато се повиши с 4.4%. Това представлява подобрение за втори пореден месец след влошаване през предходните три месеца, когато строителството се понижи с 1.2% през февруари, спадна с 11.7% през март и с 1.5% през април.

На годишна база продукцията в строителството в България се понижи през юни с 2.2% след спад с 14% през май, с 15.5% през април и с 13.8% през март.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *