post

През май 2020 г. производството в строителството нарасна с 29,4% в еврозоната и с 22,3% в ЕС. През юни 2020 г. в сравнение с юни 2019 г. производството в строителството намаля с 5,9% в еврозоната и с 5,8% в ЕС, сочат данни на Евростат.

В еврозоната през юни 2020 г., в сравнение с май 2020 г., строителството на сгради се увеличи с  4,5%, а гражданското строителство – с 2,3%. В ЕС данните са съответно + 3,2% r + 1,8%.

В държавите-членки, за които има данни, най-голям ръст е регистриран във Франция (+ 12,0%), Унгария (+ 6,1%) и България (+ 4,7%). Най-голямо намаление се наблюдава в Словения (-7.1%), Швеция (-6.6%) и Словакия (-4.9%).

В еврозоната в юни 2020 г. в сравнение с юни 2019 г. строителството на сгради намалява с 6,6%, а гражданското строителство – с 2,6%. В ЕС цифрите намаляват съответно  с 6,2% и  3,2%.

Държавите, за които има данни, най-голям спад в строителството на сгради  се наблюдава в Словакия (-17.8%), Унгария (-15.7%) и Словения (-15.3%). Увеличения са наблюдавани в Румъния (+ 6,9%), Германия (+ 1,4%), Финландия (+ 1,2%) и Холандия (+ 0,8%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *