post

Агенция „Пътна инфраструктура“ регистрира пети национален доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси на база изминато разстояние – тол. Със заповед на председателя на Управителния съвет на АПИ в регистъра на националните доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси е вписано дружеството „Тол България“ ЕООД, което иска да партнира на АПИ само в събирането на тол такси чрез бордови устройства и GPS тракери.

Съгласно Общите условия предстои дружеството да премине втория етап от процедурата за подписване на договор, след което да докаже оперативна съвместимост с електронната система и едва тогава да започне дейност по предоставяне на услуги.

До момента в публичния регистър на АПИ като Национални доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси са вписани  „Интелигентни Трафик Системи“ АД, „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД,  „Телетол“ АД и „Иком“ ООД. Две от дружествата – „Интелигентни Трафик Системи“ АД   и „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД, са постигнали оперативна съвместимост със системата на АПИ и предлагат тол услуга и е-винетка. „Телетол“ АД и „Иком“ ООД до момента нямат влезли в сила договори за изпълнение на този тип дейности.

Процедурата за кандидатстване и условията за регистриране на националните доставчици на услуги са подробно описани в Закона за пътищата и Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние. Първият етап е подаване на заявление за регистрация, съгласно изисквания разписани в Наредбата. След като е установено, че дружеството отговаря на изискванията, АПИ одобрява неговото вписване в публичния регистър на Националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси.

След вписване на дружеството в публичния регистър като Национален доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси, в случай че отговаря на изискванията залегнали в Закона за пътищата, Наредбата и Общите условия, се пристъпва към подписване на договор за предоставяне на услуги по електронно събиране на такси за изминато разстояние. При заявяване от страна на доставчика, може да бъде сключен и договор за предоставяне на услуги по опериране на пунктовете за продажба на е-винетки и маршрутни карти.

Процедурата за кандидатстване е отворена и всяко лице, което отговаря на условията, може да подаде заявление. Процедурата и изискванията са еднакви за всички кандидати, желаещи да предоставят услуги и да бъдат национален доставчик на такива.

Агенция „Пътна инфраструктура“ предлага на собствениците и ползвателите на пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т, които нямат бордови или GPS устройства да ползват платената пътна мрежа след закупуване на маршрутна карта. Предплатената тол услуга – маршрутна карта, може да бъде купена чрез каналите за продажба на АПИ на касите на областните пътни управления – чрез заплащане в брой, картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво, на терминал за самотаксуване или по електронен път от сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *