post

Износът на стоки от България за ЕС в периода януари – юли 2020 г. намалява с 6.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 20 448.4 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.4% от износа за държавите – членки на ЕС, сочат предварителни данни на НСИ .

През юли 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 277.8 млн. лева.

През периода януари – юли  2020 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (47.7%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (37.0%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (40.2%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари – юли 2020 г. спада с 12.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 20 394.0 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През юли 2020 г. вносът на стоки в България от държавите – членки на ЕС, намалява с 15.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 120.8 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – юли 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (13.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“  (55.0%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – юли 2020 г. е положително и е на стойност 54.4 млн. лева.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *