post

Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение за портфейлна гаранция с Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на Фондовете), с цел подпомагане на дейността на малките и средни предприятия в страната, съобщи Bloomberg.

Инструментът се нарича “Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19” и е финансиран със средства от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Целта му е да улесни достъпа на компаниите до финансиране за преодоляване въздействието на икономическата ситуация в страната върху тяхната дейност. Кредитите ще бъдат отпускани при благоприятни за българските компании условия – намаление от минимум 25% от стандартните изисквания за обезпечение или от цената на кредита, като е възможно прилагането и на комбиниран подход. Инструментът предвижда и предоставянето на лихвена субсидия към крайния клиент при определени условия.

Гаранциите по схемата са безплатни за кредитополучателите. Компаниите могат да разчитат на подпомагане в две направления: инвестиционни кредити с възможност за гратисен период по главница до 24 месеца и кредити за оборотни средства с възможност за до 12 месеца гратисен период по главница, включително кредити за преодоляване на финансови затруднения, дължащи се или утежнени от епидемията от COVID-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *