post

Продукцията в строителния сектор на ЕС нарасна през март 2021 г., след спада от предходния месец, показват данни на Евростат,.

В България строителството през март се повишава за втори пореден месец, след като периода септември 2020 г. – януари 2021 г. бележеше трайно понижение.

Строителството в ЕС нарасна през март с 2,2% спрямо февруари, когато се сви с 1,7%, докато в рамките на еврозоната се повиши с 2,7% след понижение с 2,0% през втория месец на годината. Продукцията от гражданското и инженерно строителство в ЕС скочи със 7,7%, а в еврозоната с 9,4%, докато сградното строителство нарасна по-слабо съответно с 1,1% и с 1,3 на сто.

Най-силен ръст през март отбеляза строителството в Унгария (скок с цели 11,5%), следвана от Германия (с 10,8%) и Словакия (с 9,0%). В същото време понижение беше отчето във Франция (спад със 7,3%), Швеция (с 3,1%) и Испания (с 0,9%).

Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната нарасна силно през март съответно с 14,9% и с 18,3 на сто.

За първото тримесечие на годината строителството в ЕС и еврозоната се повиши съответно с 0,5% и с 0,3% спрямо последните три месеца на 2020г., докато на годишна база нарасна съответно с 2,2% и с 3,1 на сто.

Строителството в България отбеляза слабо повишение с 1,3% спрямо февруари. Това обаче представлява повишение за втори пореден месец, след като през февруари беше отчетено първо нарастване на строителството в нашата страна от септември 2020 г.

На годишна база продукцията в българското строителство нарасна през март с 11,1% след понижение с 4,8% през февруари, пречупвайки негативната тенденция от началото на миналата година и след резките спадове през март, април и май 2020 г. съответно с 13,8%, с 15,5% и с 14,0%, когато бяха в сила най-ограничителните мерки за борба с пандемията Covid-19.

В рамките на първите три месеца на 2021 г. продукцията в строителството на България се повиши с 1,3% след понижение с 1,3% през последното тримесечие на миналата година, но продължава да се понижава, макар и с едва 0,1%, спрямо първото тримесечие на 2020 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *