post

Строителната продукция за април е с 2.3% над равнището от март, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Ограничителните мерки, свързани с преодоляването на коронавируса, още от началото на Covid пандемията имат малко по-слабо влияние в строителния сектор, в който фирмите продължиха да работят.

През април индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от третия месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 3.3%, а от сградното строителство – с 1.6 на сто. Това се случва след показаното съживяване и през февруари и през март.

На годишна база също се вижда раздвижването в сектора. Календарно изгладените данни показват още по-голямо увеличение – от 15.7%, на строителната продукция през април тази година в сравнение със същия месец на 2020-а.

В сравнение с април миналата година, повишението през тази година се определя от положителния темп, както при гражданското/инженерното строителство, където има ръст от 21.5%, така и при сградното строителство, където нарастването е с 11.5 процента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *