post

 

Нестле България получи сертификат за използване на 100% зелена енергия, който гарантира, че компанията насърчава производството на електроенергия от възобновяеми източници в България – слънчева енергия, вятърни и водни централи. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е доставчикът, от който Нестле България закупува гаранциите за произход на електрическа енергия, осигурявайки 12 000 МВтч зелена електроенергия през 2021г. Благодарение на сътрудничеството между двете компании в областта на продажбите на електроенергия Нестле България насърчава без емисионно производство, което спестява около 14 000 тона въглеродни емисии годишно.

„Нестле групата има сериозен ангажимент към природата и постигането на нулев негативен ефект към нея и както на глобално, така и на местно ниво правим множество стъпки за постигането му. Използването на зелената енергия не е модна тенденция! Получаването на този сертификат е доказателство колко сериозно заявяваме своите ангажименти по отношение на въглеродните емисии и тяхното намаляване.“, каза Петър Стоилов – изпълнителен директор на Нестле България по време на официалното връчване на сертификата от Боян Кършаков.

“Нестле България се нарежда сред големите консуматори на зелена енергия в България и сме горди, че има устойчиви политики за опазване на околната среда, една от които именно употребата на енергия от възобновяеми източници, достигайки 100% или 12 000 МВтч за 2021 година”, коментира г-н Боян Кършаков, Управител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД.

Генерацията  на товара на електроенергийната система в страната от възобновяеми източници средногодишно варира в диапазон 17-18% от вътрешното потребление, като развитието в последните 3 години е динамично. Необходимото количество енергия за клиент като Нестле България се равнява на годишното производство на 9-мегаватов фотоволтаичен парк или 5-мегаватова вятърна електроцентрала.

На глобално ниво целта на компанията е да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. Това е част от най-амбициозната цел на Парижкото споразумение – ограничаването на глобалното повишаване на температурата до 1,5 °C. Нестле България продължава да инвестира в иновативни технологии и индустриално оборудване, които са благоприятни за околната среда и водните ресурси. Така спрямо 2010 година Нестле България е намалила потреблението си на вода с 66%, а през 2020 година, всяка минута фабриката на Нестле в София е консумирала със 188 литра по-малко вода. Нестле България непрекъснато подобрява своите производствени операции с цел да намали водното потребление, въглеродните емисии и да допринесе както за опазването за околната среда, така и за подобряване за начина на живот на сегашните и бъдещи поколения.

Повече за Нестле и ангажиментите към опазването на природата:

В позицията си на социално-отговорна компания, Нестле строго спазва своите ангажименти към подобряването на качеството на живот и опазването на околната среда. До 2050 г. Нестле ще постигне нулеви нетни емисии, а до 2025 г. ще използва 100% възобновяемо електричество във всичките си помещения, като в България това ще е осъществено до 2023 г., фокусирайки се върху регенеративно земеделие, рециклируемо опаковане и оползотворяване на 100% от генерираните отпадъци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *