post

През октомври 2021 г. нараства песимизмът в оценките и очакванията на потребителите, в сравнение с юли, сочат резултатите от изследване на потребителските нагласи на Националния статистически институт. Общият показател на доверие на потребителите намалява с 10.8 пункта спрямо равнището си от преди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в селата, така и в градовете – съответно с 11.9 и 10.2 пункта.

Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са по-песимистични спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с 9.6 и с 13.3 пункта, пише econ.bg

По-негативни, в сравнение с три месеца по-рано, са и оценките и очакванията им относно промените във финансовото състояние на техните домакинства. Настоящата икономическа ситуация в страната се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им по отношение на възможността да спестяват през следващите дванадесет месеца се влошават.

Същевременно потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, като инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца песимизмът също нараства, като мненията на населението и от градовете, и от селата се изместват към по-негативните очаквания.

Последната анкета отчита влошаване на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са по-резервирани.

Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за „покупка на кола“ и за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *