post

Инвестиции за повече от половин милиард лева са сертифицирани през последната половин година, съобщиха от Министерството на икономиката. Проектите ще разкрият над 1 500 нови работни места.

През последните шест месеца по Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 14 проекта, повечето извън столицата, включително в общини с безработица над средната за страната, коментира служебният министър Даниела Везиева:

“В период на кризи, в период на пълна непредвидимост, която е наистина най-големият враг на бизнеса да довършат инвестиционните си намерения, да говорим за “зелени технологии”, да правим следващите крачки за преход към кръгова икономика”.

Министър Везиева изтъкна още усилията на министерството за изсветляване на икономиката с цел изсветляване на икономиката с цел насърчаване на инвеститорите:

“Направихме наистина преход към това за България да се говори като за страна, където е много добре да се инвестира, за страна, която започва да променя модела на поведение към бизнессредата и това го отчитаме като положителен признак и стъпка в правилната посока”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *