post

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) отпуска заем от 150 милиона евро на Турция за изграждането на 67-километров участък от високоскоростната жп линия от Истанбул до българо-турската граница. Финансирането беше одобрено от директорския борд.

Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции обмисля паралелно финансиране, докато турското правителство ще осигури останалите средства, необходими за инфраструктурния проект на стойност 640 милиона евро.

Двурелсовият участък Испартакуле – Черкезкой е част от електрифицираната железопътна линия Халкали -Капъкуле, съфинансирана със средства на ЕС чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA).

Линията е част от трансевропейската транспортна мрежа на ЕС и ще осигури безопасен, устойчив и нисковъглероден пътнически и товарен транспорт до и от ЕС, подобрявайки свързаността и търговията. Освен това заемът допълнително ще подпомогне прехода на Турция към нисковъглеродна икономика, отбелязва ЕБВР.

“Очаква се проектът да подобри вътрешната и трансграничната свързаност на Турция и също така е важна възможност за подхранване на нашето продуктивно партньорство с ЕБВР за бъдещето“, заяви министърът на финансите на Турция Лютфи Елван.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *