post

Предвижда се обновяване и възстановяване на Борисовата градина в района на Езерото с лилиите, съобщиха от Столичната община. Проектното предложение включва ремонтно-възстановителни дейности в голяма част от Борисовата градина. В обхвата му с обща площ 32 хектара се предвижда възстановяване и обновяване на зоните, инфраструктурата и характерни елементи в парка.

Предвижда се още ремонт и обновяване на неремонтирани настилки и алеи. Основните асфалтови алеи ще се преасфалтират изцяло и ще се оформят в стила на вече реализираните в североизточната част, съобразено с предходни проекти и направени ремонти. Общината възнамерява да постави 120 нови стълба с осветителни тела, както и да изгради видеонаблюдение в необхванатите от него части на парка, където ще бъдат монтирани 130 нови камери.

За подобряване на условията за отдих, проектът за обновяване на парка предвижда поставяне на пейки и кошчета за отпадъци в стила на вече ремонтираните части на парка и розариума. Предвижда се озеленяване на частите от парка към прилежащите булеварди и засаждане на нова растителност – 25 000 храсти и 60 дървета за шумоизолиране от бул. “Цариградско шосе”, както и подновяване на тревните площи. Разписани са ремонтни дейности по водопроводите и дренажа.

Предвидено е чешмите с декоративни пластики да бъдат възстановени по фотографска и друга архивна информация в оригиналния им облик.

Подобен подход е приложен и за декоративните пластики при езерцата, фонтаните и детската площадка, скулптурните украси, като жеравите на островчето в езерото с водоплаващите птици, чучурите с форма на лъвски глави при водната площ зад Братската могила, информират от Столичната община.

По-рано днес кметът на район “Средец” Трайчо Трайков, в чийто обхват попада паркът, посочи в профила си във фейсбук, че е получавал множество сигнали от граждани за тази част от парка и настоявания за ремонт там.

“В същото време, с мен са били споделяни и притеснения по отношение на конкретните параметри на ремонта като цени, срокове, материали, качество и т.н, които обаче са изцяло от компетенциите на възложителя – Столичната община”, посочва Трайков.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *