post

С 37,4% са се повишили цените на жилищата в периода 2010-2020 г. у нас, сочи статистика на Евростат. За същия период наемите у нас са поскъпнали с 9,6%, което е над средното европейско равнище от 6,6% към 2020 г.

На ниво ЕС тенденцията е цените на жилищата да растат стабилно от 2013 г. насам, като повишението е особено голямо между 2015 и 2020 г. 23 страни членки отчитат поскъпване на жилищата между 2010 и 2020 г. – Най-голям ръст се наблюдава в Естония (+108 %), Унгария (+91%), Люксембург (+89%), Латвия (+81%) и Австрия (+77%). В три държави има спад на цените – в Италия (-15%), Испания (-5%) и Кипър (-4%).

Що се отнася до наемите в ЕС, те нарастват стабилно между 2010 и 2020 г. – с 14 на сто през целия период. 25 страни членки регистрират повишение, а две – спад. Най-голям е ръстът в Естония (+145%), Литва (+107%) и Ирландия (+63%), а спад има в Гърция (-25%) и Кипър (-5%).

България е на последно място в ЕС от гледна точка на жилищните разходи през 2020 г. – с 65% под средното за ЕС. Най-високи са жилищните разходи в Ирландия – 84 % над средното за ЕС равнище.

През последните десет години 16 страни членки регистрират покачване на жилищните разходи, в три те останали стабилни, а в осем са намалели. Най-голям е ръстът в Ирландия (от 17% до 84% над средното равнище в ЕС), а спадът е най-силен в Гърция (от 8% до 32% под средното равнище в съюза).

Разходите за строителство на нови семейни къщи в комплекс в ЕС също са нараснали – средно със 17%. Най-голям е той в Унгария (+63%), следвана от Румъния с 49%, Латвия с 46% и Литва с 39%. Спад от 6% има само в Гърция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *