post

България е на последно, а Румъния на предпоследно място в ЕС по покупателна способност, пише вестник “Адевърул”, който публикува анализ за заплатите и покупателната способност в 45 от общо 52 европейски държави.

Най-ниската нетна и брутна заплата в ЕС е в България, а предпоследното място се заема от Румъния. Данните от анализа сочат брутна заплата в България от 780 евро, нетна – 605 евро, паритет на покупателна способност в долари – 1672, по данни за второто тримесечие на 2021 г. В Румъния брутната заплата е 1151 евро, нетната – 708 евро, а паритетът на покупателна способност е 1931 долара по данни от август 2021 г.

Румъния се нарежда пред страните от Източна и Югоизточна Европа – Черна гора (799 евро брутна заплата, 535 евро нетна и 1514 долара паритет на покупателна способност по данни от ноември 2021 г.), Босна и Херцеговина (759 евро брутна заплата, 497 евро нетна и 1457 долара паритет на покупателна способност по данни от октомври 2020 г.), Сърбия (760 евро брутна заплата, 551 евро нетна и 1577 долара паритет на покупателна способност по данни от май 2021 г.), Северна Македония (711 евро брутна заплата, 475 евро нетна и 1570 долара паритет на покупателна способност по данни от октомври 2021 г.), Албания (465 евро брутна заплата, 384 евро нетна и 1162 долара паритет на покупателна способност по данни от второто тримесечие на 2021 г.), Косово (477 евро брутна заплата, 430 евро нетна и паритет на покупателна способност от 1136 долара по данни от 2019 г.), както и пред Беларус, Грузия, Армения, Азербайджан, Молдова и Украйна, пише БТА.

Румъния изпреварва също България и Руската федерация (639 евро брутна заплата, 556 евро нетна и паритет на покупателна способност от 1720 долара по данни от третото тримесечие на 2021 г.) и е доста близо до държави като Словакия (1185 евро брутна заплата, 901 евро нетна и паритет на покупателна способност от 2059 долара по данни от третото тримесечие на 2021 г.), Унгария (1251 евро брутна заплата, 857 евро нетна и 1998 долара паритет на покупателна способност по данни от март 2021 г.), Латвия и Хърватия (1297 евро брутна заплата, 965 евро нетна и паритет на покупателна способност от 2087 долара по данни от март 2021 г.), пише вестникът, който е публикувал данните за всичките 45 анализирани държави.

Чехия, Литва, Полша, Естония и Словения са страните от зоната зад бившата Желязна завеса, които имат най-високите средни нетни заплати. С изключение на Естония, всички страни от Източна и Централна Европа имат по-ниски средни нетни заплати от средното европейско равнище. Гърция, която никога не е била част от групата държави зад Желязната завеса, също е под средното европейско равнище, отбелязва “Адевърул”.

Според анализа, основан на публични данни, най-високата средна заплата, както брутна, така и нетна, е в Швейцария – 6272 евро брутно и 4717 нетно.
Най-ниските средни заплати, както брутни, така и нетни, са в Молдова (453 евро брутна и 363 нетна), Беларус (452 евро брутна и 394 нетна), Украйна (451 евро брутна и 363 евро нетна), Армения (423 евро брутна и 300 евро нетна), Грузия (375 евро брутна и 300 евро нетна), Азербайджан (370 евро брутна и 307 евро нетна) и Турция (за която в анализа не е посочена средна брутна заплата, а само нетна от 307 евро).

От анализа произлиза, че средната заплата в 45-те анализирани държави е 2180 евро брутно и 1549 евро нетно.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *