post

Чрез системата Еко Партнърс България анализира в реално време данните от контейнерите и сметосъбиращите машини и оптимизира маршрутите и локациите

А1 внедри облачна високотехнологична система за интелигентно сметосъбиране на отпадъците от разделно събиране във Велико Търново. С помощта на платформата Еко Партнърс България разполагат с информация в реално време, на базата на която могат да оптимизират маршрутите на сметосъбиращите камиони или да променят локациите и броя на поставените контейнери. По този начин, благодарение на дигитализирането на дейността на организацията, се постига по-висока ефективност, по-чиста градска среда и по-ниско ниво на замърсяване на въздуха. Еко Партнърс България е организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар, която оперира в община Велико Търново и още 19 общини в страната.

Иван Иванов, старши директор „Корпоративни продажби“ в А1 България, заяви: „Нараства делът на компаниите от различни отрасли на бизнеса и на публичните организации, които осъзнават важността и нуждата от високотехнологични решения, с които да се справят с едни от най-належащите си проблеми. Непрекъснато обогатяваме палитрата от IoT и ICT услуги за корпоративните си клиенти, за да ги подкрепим както за повишаване на ефективността, така и за оптимизиране на разходите. Вярвам, че приносът на решения от „Интернет на нещата“ дават отговор на голяма част от въпросите, свързани с подобряването на градската среда.“ 

„Подобряването на жизнената среда и качеството на живот на гражданите на Старопрестолния град е сред нашите стратегически приоритети. Велико Търново е историческата и духовна столица на България. Уникалността на нашия град е, че успява да съчетава столетните традиции с духа на иновациите и технологичните решения и съм горд с това. А мерките и решенията, улесняващи работата по разделно събиране на отпадъци, допринасят още повече за това градската среда да бъде в най-добрия си вид, какъвто заслужават жителите и гостите на Велико Търново.“, коментира Даниел Панов, кмет на община Велико Търново.

„Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които изградихме до момента в 20 общини в страната, имат за цел да подкрепят и стимулират гражданите към по-щадящо към природата отношение. Вярвам, че иновативното технологично решение, което внедрихме във Велико Търново, ще ни спести финансови средства, технически и човешки ресурси. Ползите за гражданите са по-чиста градска среда, намаляване на неприятните гледки и затрудненията, причинявани от препълнени контейнери и излишния трафик, който обслужването на съдовете създава. Не на последно място – решението ще спомогне за намаляването на вредни емисии във въздуха.“, коментира Антония Спасова от Еко Партнърс България.

Проектът комбинира технологични хардуерни компоненти за директно измерване на теглото на контейнерите за разделни отпадъци с автоматична система за инвентаризация. Чрез UHF RFID антени се „прочита“ информацията от всеки обслужен контейнер, оборудван с RFID таг. Информацията се изпраща към централизираната платформа, където се анализира в реално време. Благодарение на RFID таговете, всеки от оборудваните контейнери може да бъде идентифициран в системата, а с активните сензори се осъществява дистанционно отчитане на нивото на запълненост, измерване на обема и температурата. Датчиците сигнализират и в случай на обръщане или преместване на контейнерите, което помага за превенция на вандалски прояви.

Решението е част от разрастващото се портфолио от услуги на А1 в сферата на „Интернет на нещата“. Заради множеството му предимства при този тип решения, А1 използва технологичния стандарт 3GPP-базиран Narrowband-IoT (NB-IoT). Сред тях са по-доброто покритие, по-дълъг живот на батерията (до 5 години), оптимизиран пренос на данните и високо ниво на сигурност на връзката. Друго предимство на технологията е, че тя работи в лицензиран честотен диапазон, което практически осигурява защита на комуникацията от външни влияния.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *