post

Носенето на работни ръкавици е важна част от осигуряването на подходяща защита на ръцете при извършване на различни видове дейности. Намират приложение сред работещите в производствени предприятия, медицина, както и при опасност от контакт с вредни и агресивни вещества. От Stenso споделят повече подробности по-долу.

Защо трябва да носим ръкавици?

Намират приложение в строителните дейности, предпазват пръстите и дланите от наранявания: от токов удар до излагане на множество химикали, порязвания, ожулвания. Според статистиката, 70% от трудовите наранявания по ръцете са причинени върху хора, които са предпочели да не ги носят. Причините за това обичайно са липсата на подобни лични предпазни средства, липсата на подходящите или точните размери или поради невъзможност за изпълнение на работата с тях. Все пак, носенето им намалява вероятността от наранявания до 60%.

От какво предпазват?

Съществуват рискови ситуации и професии, представляващи опасност за кожата на ръцете , ако не се носят защитни предпазни ръкавици. За да са безопасни се изисква защита от следните видове опасности:

  • механични – защитават от продупчване, порязване,. Използват се при работа с остри предмети като ножове и стъкла и т.н.;
  • химически – предпазват от директен контакт с химикали, които дразнят, изгарят кожата или предизвикат алергични реакции;
  • бактериални – често се използват при предпазване на ръцете от контакт с бактерии и микроорганизми.;
  • топло- и студозащитни – осигуряват термична защита при работа с високи или ниски температури, както и при контакт със силно студени или нагорещени предмети;
  • диелектрични – осигуряват електрозащита при работа с високоволтови инсталации и мощни електрически уреди и съоръжения.

В кои случаи е наложително носенето им?

Силно препоръчително е носенето на работни ръкавици при извършване на действия, носещи опасност от директен контакт с киселини и алкални разтвори. Препоръчителни са още в случаите при товаро-разтоварни дейности и т.н..

Сред какви видове и материи може да избирате?

Основно съществуват модели за работещите на открито служители и за тях се налага избора на видове за различните сезони: особено за лятото и зимата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *