post

Независима трета страна удостоверява екологичните показатели на ORAÉ от Saint-Gobain Glass
 

Първото в света нискоемисионно стъкло ORAÉ получи официално признание за своята иновативност и екологичност. Международната система за екологични декларации (EPD) потвърди, че произвежданото от Saint-Gobain Glass стъкло има най-ниския в света въглероден отпечатък – едва 6.64 kg CO2 eq./m² (за целия цикъл на живот на стъкло 4 мм).

Това представлява намаление с 42% в сравнение с европейския стандарт за флоатно стъкло и е следствие на забележително високото количество рециклирано стъкло и безупречни технически, качествени и естетически характеристики.

ORAÉ в комбинация с най-модерните технологии за покрития на Saint-Gobain

Saint-Gobain Glass интегрира ORAÉ в своето портфолио: решенията COOL-LITE XTREME ORAÉ предлагат ефективност и устойчивост, като намаляват както оперативния въглерод (от охлаждане, отопление и осветление при използване на сградата), така и въглерода, изпуснат при изграждането на фасадите на сградите.

Новаторите в областта на недвижимите имоти следват пътя към по-устойчиво строителство

Като знак за ентусиазма на пазара по отношение на това важно нововъведение няколко големи партньори в областта на недвижимите имоти избират нискоемисионното стъкло, за да намалят въглеродния отпечатък на някои от своите иновативни проекти. Последният, който избра COOL-LITE XTREME ORAÉ за нов проект в сътрудничество с производителя на фасади Fasadglas, е шведският предприемач NCC за сградата Habitat 7, намираща се в Гьотеборг (Швеция).

Това свидетелства за ключовата роля, която ORAÉ играе за една по-устойчива индустрия и за ускоряване на развитието на кръговата и нисковъглеродната икономика.

ORAÉ вече е наличен в Calumen, за да помогне при изчисляването на въглеродния отпечатък на проектите

Благодарение на наличните подробни данни за околната среда ORAÉ вече е интегриран в Calumen, универсалния инструмент за цифрово конфигуриране на стъклопакети на Saint-Gobain. Професионалистите в областта на строителството, независимо от нивото си на компетентност, вече могат да оценяват въздействието на ORAÉ върху въглеродния отпечатък на своите архитектурни проекти.

Прозорец към нови възможности

Благодарение на впечатляващите си резултати ORAÉ вече се предлага и на пазара на прозорци. Предложението вече е достъпно в Испания и Франция, а скоро това предстои и в други страни.

Тези постижения са в съответствие с ангажимента на Saint-Gobain да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. и с амбицията да бъде световен лидер в областта на лекото и устойчиво строителство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *