post

Качеството на бетона е от изключително значение, за да сме спокойни за здравината и устойчивостта на строежа. Важно е да са спазени всички изисквания при създаването му, както и да се излее на строителната площадка в точно определеното време. За да си гарантираме, че всичко ще се случи както трябва, е нужно внимателно да подберем доставчика на бетон, на когото да се доверим. Когато сравняваме различните оферти, освен от параметъра бетон цена, трябва да се ръководим също от това разполага ли фирмата със собствен бетонов възел и предлага ли сигурен специализиран транспорт до обекта на клиента.

Бетон, който отговаря на националните и международни стандарти, се разработва само в сертифициран бетонов възел

Важно за устойчивостта на бетона е да е създаден в бетонов възел, който е преминал съответните проверки за качеството от национални и международни сертификационни екипи. Наличието на нужните документи за контрол е гаранция, че екипът на конкретния бетонов възел притежава нужния опит и умения, за да разработи бетон, който отговаря на стандартите за здравина и устойчивост. При формирането на бетоновата смес е от решаващо значение да е спазено точно съотношението между вода, съобразно влажността на пясъка, инертния материал и другите съставки. Прецизното им дозиране може да бъде направено единствено в бетонов възел и на строителната площадка по никакъв повод не трябва да се променя състава на бетона, за да не се наруши здравината и устойчивостта му.

Задължително договорете точните параметри на доставката, когато избирате бетонов възел

Фирма със собствен бетонов възел и собствен транспорт, може да ви гарантира, че бетонът ще бъде доставен до строителната ви площадка точно в уговореното време. Това е от значение, както за да бъде подготвен кофражът и предвидени най-подходящите метеорологични условия, но и за да бъде излят бетонът до 90 минути след създаването му, както е според изискванията.

Изборът на една и съща фирма, която да отговаря за създаването и доставката на бетона, ще ви гарантира приемлива бетон цена

Когато избирате фирма, от която да поръчате бетон за вашия обект, задължително договорете подробно и конкретно всички услуги, които очаквате да бъдат извършени, за да сте сигурни, че може да разчитате да бъдат изпълнени бързо, коректно и в срок. Ако фирмата разполага със собствен бетонов възел, но не може да ви предложи транспорт, това би затруднило логистиката, а ще даде отражение и на крайната бетон цена, тъй като трябва да ангажирате външен доставчик. Затова е добре да следите за оферти, които освен приемлива бетон цена включват и гарантирано качество на бетона, проектиран в сертифициран бетонов възел и сигурна доставка със собствен транспорт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *