Александър Манолев: През 2017 г. регистрирахме рекорд в търговските ни отношения с Египет – стокообменът ни надхвърли 1 млрд. щ. д.

post

Рекордна за търговските отношения между България и Египет е била 2017 г., като стокообменът е надхвърлил 1 млрд. щ. д., а салдото е било положително за нашата страна с реализиран износ от близо 630 млн. щ. д. Това стана ясно по време на среща между заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и министърa на инвестициите и…

България дава 3,5 млн. лв. в помощ на страни от Западните Балкани, Източна Европа и Кавказ

post

България отпуска 3 485 028 млн. лв. безвъзмездна помощ на страни от Западните Балкани, Източна Европа и Кавказ за финансиране на проекти за развитие на образованието, науката, културата, социалната интеграция и гражданското общество. Правителството съгласие Министерството на външните работи да сключи съответните споразумения за предоставяне на средствата. Одобрени са общо 42 проекта от 9 страни:…

Азиатските инвестиции в ЦИЕ – ще продължава ли да изгрява източното слънце

post

Капитали от Източна Азия се вливат в ЦИЕ през 2016-17 г. основно през мащабни сделки с имотни портфолиа в индустриалния сегмент. Той задържа интереса и през 2018 г., въпреки че започва да се наблюдават процеси на диверсификация посредством самостоятелни сделки с един голям актив, сочи анализ на Collers.  Азиатските инвеститори очевидно имат нужда от ликвидност,…

Министерството на икономиката и Европейският инвестиционен фонд стартират InvestBG Equity – програма от ново поколение за дялови инвестиции в България

post

Министерството на икономиката на Република България и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) приключиха преговорите във връзка със стартирането на нова програма за инвестиции в МСП с привличане на допълнителен рисков капитал от частни дялови фондове, инвестиращи в България. Програмата е финансирана с рециклиран ресурс от изпълнението на инициативата JEREMIE и със средства от ЕИФ. Новата инвестиционна…

Заместник-министър Лилия Иванова: Инвестиции за над 200 млн. лв. бяха направени в автомобилостроенето през изминалата година

post

През 2018 година бяха направени инвестиции за над 200 млн. лева в заводи свързани с автомобилостроенето, които ще разкрият 3200 нови работни места в страната. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова при откриването на Конференция посветена на италианския дизайн в аутомотив сектора, която се проведе в София, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката….

5 млрд. евро ще бъдат инвестирани до 2020 г. за развитие на българските региони

post

Повече от 5 млрд. евро се инвестират през периода 2014-2020 г. в България от Оперативна програма „Региони в растеж“, Програмата за развитие на селските райони и няколко програми за европейско териториално сътрудничество за развитие на българските региони. Средствата са за строеж и рехабилитация на пътища, гранични контролно-пропускателни пунктове, ремонт на училища и здравни заведения, саниране…

Одобрено е изменение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

post

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП). Това е мярка, която е част от плана за присъединяване на страната ни към ERM II и Банковия съюз. Във връзка със стартиралата процедура за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка…

Китай прие нов Закон за чуждестранните инвестиции

post

В Китай беше приет нов Закон за чуждестранните инвестиции, който ще осигури по-добра защита за чуждите капитали, ще улесни навлизането им на пазара и ще съдейства за усъвършенстване на системата за тяхното управление, както и за формирането на по-благоприятна бизнес среда в страната, съобщава econ.bg. Законът показва решимостта на Пекин да продължи по пътя на…

Министър Аврамова: Политическият диалог между България и Китай трябва да има практическо измерение чрез засилването на икономическите връзки между двете страни

post

„Китай е важен партньор за България, с който страната ни желае да поддържа и развива отношения на всеобхватно партньорство. Важно е интензивният политически диалог между двете страни да има и практическо измерение чрез засилването на икономическите връзки между двете държави.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на среща с…

Георги Терзийски: Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на Северна България

post

Близо 7 млрд. лв. ще се инвестират в пътната инфраструктура на Северна България през следващите години. Това съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски на форума „Приоритетна свързаност на Северна България“ в Русе, организиран от кмета на Община Русе Пламен Стоилов, в координация с Института за пътна безопасност. С цялостното доизграждане…