новина

—тро€т нови къщи за селски туризъм в –одопите

26 ноември 2012, 16:20
»нвеститори предлагат проекти за ферми, промишлени предпри€ти€ и фотоволтаични централи

»нтерес към развитие на селски туризъм се наблюдава в ѕловдивско. »ндикатор за това са направените стъпки за изграждане на комплекси в различни населени места в –одопите, става €сно от решение за пром€на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, взето от комиси€ към ќбластна дирекци€ “«емеделие” - ѕловдив. Ѕъдещите инвестиции скоро ще станат факт след дадени€ картбланш за пром€на на статута на земите, върху които ще се издигнат обектите.

‘ерми за овце и крави, изграждане на промишлени предпри€ти€ и фотоволтаични централи също са сред за€вените проекти, за които е даден зелен светофар. «а последните два месеца са утвърдени две площадки за проектиране на комплекси за селски туризъм, предаде в. ћарица. ≈дини€т ще е в землището на село ёгово, община Ћъки и ще се разполага върху 976 квадратни метра. —поред инвеститорът ƒжафер ‘отенлиев м€стото е перфектно за подобна дейност, тъй като зем€та там е десета категори€ и не е подход€ща за земеделие. Ќ€колко къщи за селски туризъм ще се издигнат и в село —итово. «а целта е променено предназначението на 600 декара земеделска зем€, също десета категори€.

∆ивотновъдните ферми в село ¬асил Ћевски, община  арлово, ще се увеличат с още една. “ам върху площ от 5355 квадрата ще се построи ферма за отглеждане на 50 говеда и 150 овце. —поред изисквани€та на «акона за опазване на земеделските земи собственикът на зем€та тр€бва да заплати такса в размер на 385,56 лева и да отнеме и оползотвори хумусни€ пласт от площадката, отредена за проектиране на обекта.

“—оларинвест” ќќƒ е поредни€т инвеститор, който ще вложи средства във възобнов€еми енергийни източници в ѕловдивска област. ƒружеството ще изгражда фотоволтаична електроцентрала в първомайското село »скра върху площ от близо 5 декара. —обственикът на зем€та също се задължава да плати такса в размер на 384 лева, както и отнеме и оползотвори хумусни€ пласт от площадката.

—клад за съхранение на нови авточасти, монтиране на фотоволтаични панели за производство на електроенерги€ за собствени нужди, терени и игрища за спортна дейност ще се строи в землището на  арлово. ќбектът ще се простира на терен от 4947 квадратни метра. Ќегов инвеститор е ≈“ “‘армакон-јдела ћаринова”. ¬ землището на село  алековец - община ћарица, е утвърдена площадка за проектиране на склад за селскостопанска продукци€. «а него са предвидени 12 декара земеделска зем€ с променен статут, собственост на “Ѕулплод “раки€” ќќƒ.

 

етикети


сподел€не

сподели във facebook.com сподели в svejo.net сподели в pipe.bg
ƒобави коментар:
Secure Image

Ќай-новото от: Pixel Media   Project Media   Stroi Media   ‘отоконкурс