МБВР ще консултира Агенцията по обществените поръчки

post

Правителството одобри проект на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и упълномощи изпълнителния директор на Агенцията проведе преговорите и да подпише споразумението при условие за последваща ратификация. Консултантските услуги, които ще бъдат осигурени от МБВР, са насочени към преглед и оценка…