Повишават ефективността на административното обслужване на гражданите и бизнеса в Агенцията по геодезия, картография и кадастър

post

Повишават ефективността на административното обслужване на гражданите и бизнеса с промени в Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проекта за неговото изменение, с което се целят реформи във връзка с оптимизиране на структурата и увеличаване на числеността на агенцията. Залага се…