“Агрия груп” купи 100 % от дружество в сферата на агропроизводството

„Агрия Груп Холдинг”АД е придобило 100% от акциите от капитала на компания, развиваща търговска дейност в сферата на агропроизводството в района на Североизточна България (община Провадия, област Варна) – “Агра”ЕАД, съобщиха от компанията – купувач. Компанията е титуляр на право на собственост на активи и права  (8 820 дка земеделски поземлени имоти в района община…