Над 1 млрд. лв. могат да бъдат спестени от по-добри закони, сочи анализ на Съвета за административна реформа

post

Приоритетите на Съвета за административната реформа (САР) целят постигане на още по-голяма прозрачност в управлението, партниране с гражданското общество, улесняване на бизнеса и оптимизация на администрацията. Съветът ще предлага и дейности и ще осъществява мониторинг на изпълнението на поетите от България ангажименти по глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“. Това каза вицепремиерът по коалиционната политика…

ББР избра строител на административната си сграда

post

Управителният съвет на Българска банка за развитие (ББР) избра изпълнител за втория етап от проекта за изграждане на административната сграда на банката на ул. „Дякон Игнатий” 2 в центъра на София. Строежът ще бъде възложен на ДЗЗД „София”, които са предложили най-ниска цена и най-къси срокове за изпълнение, съобщиха от банката. Проектът е на обща…

До декември ще приключи първи етап от създаване на административна е-мрежа

post

Първият етап от обединяването на националната мрежа на държавната администрация (НМДА) и електронната съобщителна мрежа на Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи (ИА ЕСМИС) в единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация трябва да приключи до началото на декември , съобщиха от  агенцията. Комисия от експерти на правителството, Министерството на транспорта, информационните технологии…

Три министерства са изпълнили Плана за действие за намаляване на административната тежест

post

Министерство на културата, Министерство на вътрешните работи и Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” са трите ведомства, които са изпълнили своите задължения за намаляване на административната тежест. С най-малко изпълнени мерки е Министерството на земеделието и храните . Голяма част от тях са с удължен срок на изпълнение поради необходимостта от законови промени. Това…