Промени в 49 закона предвиждат облекчаване на административното регулиране на инвестиционния процес

post

Облекчаване на регулирането на инвестиционния процес във всички етапи на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството – това са резултатите от проект „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Проектът е съфинансиран от…

Нов закон ускорява административното обслужване на инвеститори, изпълняващи сертифицирани проекти

post

Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. С тях се създава възможност за по-добра координация между централната и местната власт в посока ускоряване на административното обслужване на инвеститорите, изпълняващи сертифицирани проекти. Нова разпоредба предвижда министърът на икономиката и енергетиката да изпраща служебно копие от издадения сертификат до кмета на…