„Кредисимо” АД получи сертификат кредитен рейтинг

post

Кредитиращата компания „Кредисимо” АД получи сертификат за присъден кредитен рейтинг от „Българската агенция за кредитен рейтинг АД” (БАКР). Агенцията присъди дългосрочен кредитен рейтинг на „Кредисимо” АД „ВВ+” (перспектива: стабилна) и краткосрочен рейтинг „B”. В процеса на присъждането на кредитния рейтинг са използвани официално приетите от БАКР методологии за присъждане на рейтинг на финансова сила на…

Разширява се площта на НК “Индустриални зони” АД

post

Правителството възложи на министъра на икономиката да апортира в капитала на „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД недвижими имоти, частна държавна собственост, които се намират в землищата на селата Гурмазово и Волуяк. Имотите са с площ от съответно 192 дка и 124 дка. Те са необходими за свързване на площадковите инфраструктурни мрежи на „Икономическа зона София…

“Албена” АД ще строи 5 звезден комплекс в Каварна

post

„Албена” АД спечели явния търг на община Каварна за продажбата на 12 дка, съобщиха от пресцентъра на общината . Туристическата компания е придобила собствеността срещу 1 млн. лв. Новозакупеният терен е част от комплекс „Бялата лагуна”, който също е собственост на „Албена” и е с площ 260 дка. В инвестиционния проект досега са вложени 40…

Поръчката за строителство на София Тех Парк АД се бави

post

Държавното дружество “София Тех Парк” е пуснало всички поръчки свързани с изграждането на технологичния парк, като не е обявена единствено тази свързана с проектирането и строителството на обекта, става ясно от регистъра за обществените поръчки. Според бившият вътрешен министър по времето на тройната коалиция Румен Петков тази поръчка се бави умишлено, защото се подготвя за…

„Юлен” АД уличен в злоупотреби в ски зона Банско

post

Концесионерът на ски зона Банско “Юлен” АД е превишил площта на зоната, залегнала в концесионния договор с държавата, с 64.7 хектара. Това сочат резултатите от проверка, възложена от МОСВ на специализирана фирма за извършване на геодезично заснемане, впоследствие потвърдени и от повторно контролно замерване. Според концесионния договор първоначално определената площ е 99.5 хектара. Проверката е…