Стартира търг за изграждане на електронна система за поръчките на акционерното дружество, учредено от фондовите борси на България, Македония и Хърватия

post

SEE Link, акционерното дружество, учредено от фондовите борси на България, Македония и Хърватия, публикува обявление, с което стартира търг за изграждане на електронна система за извършване на поръчките. През юли Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и See Link сключиха споразумение, според което банката се ангажира да предостави безвъзмездна помощ за въвеждане на електронната…