Позиция на А1 България по повод твърденията на Комисия за защита на потребителите за нелоялна практика при индексацията на месечните абонаментни такси     На

post

  На 21 декември 2021 година А1 България предприе комуникационна кампания относно индексиране на месечните абонаментни такси по договорите за ползване на телекомуникационни услуги, за която уведомихме Комисия за защита на потребителите (КЗП) на 13.12.2021 г. Промяната на месечните такси включва средногодишния индекс на потребителските цени за предходната и тази година (прогнозно около 4,1 %)….

А1 продължава да расте за четвърта поредна година по всички основни показатели

post

    Общите приходи се увеличават с 9,2% до 486,2 млн. евро EBITDA нараства с 12,5% до 179,4 млн. евро Средният приход от абонат (ARPU) бележи ръст от 9,3% до 5,6 евро, а средният приход от фиксирана линия (ARPL) с 6,1% до 13,3 евро 4G мрежата на телекома вече покрива 99%, а 4.5G – 90%…