Програмата за саниране ще е безвъзмездна до 2018

post

От 10 октомври има намаление на референтните стойности за дейностите, касаещи санирането, съобщи регионалният министър Лиляна Павлова на среща с общините. Те ще бъдат разделени на две категории сгради – до 8 етажа и над 8 етажа, заради изискванията на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, които завишават стойностите при високите сгради, обясни тя…

Българската енергетика получава над 85 млн. евро безвъзмездна помощ

post

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и  донорите на Международния фонд “Козлодуй” (МФК) договориха общо пет нови споразумения за безвъзмездна помощ на стойност над 85 милиона евро. Това се случи в рамките на заседанията на Мониторинговия комитет и на 26-ата Асамблея на донорите. Участниците обсъдиха проектите от двете направления, по които Европейският съюз и донорите…

600 млн. лв безвъзмездна помощ за водни проекти могат да получат 36 общини

post

Тридесет и шест общини ще могат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти за пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни системи. Поканата е насочена към общините с население над 10 хиляди жители, които нямат извършен анализ на нуждите и не са приоритизирали обектите и мерките, които…

Нова схема за безвъзмездна финансова помощ подкрепя устойчивото развитие в туризма

post

Развитие на природни, културни и исторически атракции – реставрация, консервация, експониране, опазване, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация, развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите, на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, са част от дейностите, които могат да получат безвъзмездна финансова помощ по нова схема на…

Стартира единствената мярка за безвъзмездна помощ на големи фирми

Стартът на единствената мярка, насочена конкретно към големи фирми – „Технологична модернизация в големи предприятия“по Оперативна програма (ОП) Конкурентоспособност, обяви на пресконференция икономическият министър Трайчо Трайков. Общият ресурс по нея е в размер на  58 674 900 млн. лв., а проектни предложения за кандидатстване могат да се подават до 7 септември 2010 година. Максималната сума,…