Край на бумащината на фирми и самоосигуряващи се лица-наематели

post

Правителството одобри проект на промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и го предлага за приемане от Народното събрание. Предложените промени усъвършенстват данъчното законодателство и са насочени главно към премахване на неясноти при прилагането на закона, попълване на съществуващи пропуски, актуализиране на терминологията и улесняване на данъчно задължените по същия закон…