БФА: Забраната за изграждане на ВЕИ върху земеделска земя е дискриминация

post

Забрана за изграждане на фотоволтаични системи върху земеделски земи от първа до четвърта категория е решение, лишено от логика и е вредно за България. Това коментират от Българска фотоволтаична асоциация за приетият на 04 май 2011 г Закон за допълнение и изменение (ЗИД) на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Според БФА законът е…