Бъдещата стратегия за градовете няма да бъде фокусирана само върху големите градове

post

„Бъдещата стратегия за градовете няма да бъде фокусирана само върху големите градове. ЕС ще носи отговорност за развитието на малките и средните по големина градове, като ключова част от усилията ще бъдат насочени към т.нар. функционални региони. Това са населените места в непосредствена близост до градовете и техните предградия.”. Toва каза Керстин Вестфал (С&Д, Германия)…

ЕК отпуска 18 млн. лв за отчуждителни порцедури по бъдещата Северна скоростна тангента

post

„Имаме уверението на Европейската комисия, че по Оперативна програма „Регионално развитие“ можем да получим около 18 млн.лв. за извършване на отчуждителните процедури по трасето на бъдещата Северна скоростна тангента“. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на ХV-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 –…

Комисар Хаан призовава европейците да се включат в създаването на бъдещата програма на ЕС за градовете

post

Йоханес Хаан, комисар по въпросите на регионалната политика на ЕС, призовава гражданите на ЕС да споделят своите мнения относно програмата на ЕС за градовете — каква форма да приеме тя и по какъв начин да бъде приведена в действие. Комисарят призовава заинтересованите страни и жителите на градовете да се включат масово в обществената консултация, течаща…

Бъдещата ОПРР ще работи за преодоляване различията в регионите

post

„Средствата от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъдат инвестирани за намаляване на социално – икономическите различия между регионите и това е интересът на държавата и на българските граждани.“ Това заяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева при представянето на четвъртия вариант на програмата. Заедно с представители на Националното сдружение на общините в…

МТИТС ще иска повече пари по бъдещата ОП “Транспорт”

post

Европейското финансиране в областта на транспорта в периода 2014-2020 г. е крайно недостатъчно за реализиране на основните проекти в следващия програмен период. Около това становище се обедини Общественият съвет по транспорт към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който обсъди проекта за Споразумение за партньорство на Република България 2014-2020 г., очертаващо помощта на европейските…

Готов е проектът на бъдещата ОП “Транспорт”

post

Готов е проектът на бъдещата Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, която ще се изпълнява в периода 2014 – 2020 г. Това съобщи министърът на транспорта Данаил Папазов по време на годишното представяне на напредъка в работата по ОП „Транспорт“. Проектът на новата оперативна програма вече е в Министерския съвет, от където ще бъде изпратен…

Бъдещата ОПРР залага на устойчиво развити градове

post

62% от средствата по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г ще бъдат насочени към приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Toва каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която взе участие в обществена дискусия под надслов „Лицето на твоя град“. Като останали приоритети тя посочи „Държавна образователна инфраструктура“, „Държавна здравна и регионална социална…

Бъдещата регионална програма ще се казва ОП „Региони в растеж“

post

Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде името на програмата за регионално развитие 2014-2020 г., съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на 11-тото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР. Избраният слоган е „За едно по-добро място за живеене“ допълни тя. България е една от четирите без спрени средства от европейските фондове,…

Бъдещата ОПРР залага на държавната образователна инфраструктура

post

Основен подприоритет в следващата Оперативна програма „Регионално развитие” ще е държавната образователна инфраструктура. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при откриването на обновената инфраструктура на Химико-технологичния и металургичен университет в София. Финализира се вариантът на следващата Оперативна програма за регионално развитие. Там продължава фокусът за градското развитие и енергийната ефективност в…

МРРБ обяви конкурс за лого на бъдещата ОПРР

post

– Обособена позиция (ОП) 1: Формулиране на име на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. – Обособена позиция (ОП) 2: Формулиране на послание (slogan) на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. – Обособена позиция (ОП) 3: Разработване на лого и презентационни материали (официалнa бланка, и слайдове за презентации (master slide) за…

12