Скици на имоти ще се вадят в цялата страна

post

Досегашното ограничение за издаване на имотни скици, схеми и удостоверения от кадастъра само по място на имота отпада. Това ще стане, след като парламентът приеме поправките на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесен от депутатите от ГЕРБ Любен Татарски и Искра Фидосова. Сега кадастърът издава документи само от службата, която е в населеното място…