Bенефициенти от Румъния и България могат да получат 500 млн. лв по Програмата за трансгранично сътрудничество до 2020-та година

post

„Над половин милиард лева са на разположение на бенефициенти от Румъния и България по Програмата за трансгранично сътрудничество до 2020-та година.“ Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която обяви официалния старт на програмата. Към потенциалните бенефициенти на програмата тя отправи първата покана за подаване на проектни предложения. „Всички допустими по програмата…