Централния орган за обществени поръчки ще подобри взаимодействито с министерствата

post

Създава се Централен орган за обществени поръчки (ЦООП), който ще подобри работата с органите на изпълнителната власт и взаимодействието му с министерствата-възложители, реши правителството на вчерашното си заседание. ЦООП беше създаден с цел да се намалят административните разходи и да се минимализира корупционният риск при провеждането на обществени поръчки. Неговите задачи са да провежда процедури…