Внесоха за оценка проект за управление на риска от наводнения

post

Четирите Басейнови дирекции внесоха за оценка проектно предложение за управление на риска от наводнения, съобщиха от Министерство на околната среда и водите. Проектът ще бъде финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Сумата на исканата финансова помощ е 20 млн. лева, като общата продължителност на проекта е 44 месеца – до  март 2015 г….

Внесоха проектозакон за ландшафта

post

Ландшафтната архитектура става задължителна част от инвестиционното проектиране на всички категории обекти, съобщава vestnikstroitel.bg. Това е записано в проектозакона за ландшафта, внесен от управляващите. Досега в българското законодателство не съществува подобен нормативен акт и чрез влизането му в сила ще се управляват, планират, опазват и проектират ландшафтите, парковете и зелените площи в България. Въвеждането на…

Проекти за 333 млн. лв за ВиК инфраструктура внесоха 12 общини

post

Дванадесет общини внесоха проекти за над 333 млн. лв. за изграждане на водна инфраструктура, съобщават от Управляващия орган на ОП „Околна среда”. Проектите предвиждат изграждането на 3 нови пречиствателни станции за отпадъчни води, реконструкция или разширение на 6 пречиствателни станции за отпадъчни води, осигуряване на дълбоководно заустване в две агломерации и разширение и реконструкция на…

Внесоха проекта за ПУП на “Студентски град”

post

В проекта за подробен устройствен план /ПУП/ на “Студентски град” са предвидени 12 обособени кампуса на висшите учебни заведения. Проектът е внесен в деловодството на Столичният общински съвет от главния архитект на София Петър Диков, предава БТА, позовавайки се на съобщение от съвета. В плана са предвидени осем зони за обществено обслужващи функции на учебните…