Двуцифрено нарастване на износа и вноса отчита статистиката за деветмесечието

post

Износът за деветмесечието на 2017 г. нараства с 12.3% спрямо същия период на миналата година, а вносът – с 15.8%, съобщи Националният статистически институт. Между януари и септември от България са изнесени стоки на обща стойност 38.6 млрд. лв., а стойността на вноса е 42.8 млрд. лв. Само през септември износът възлиза на 4.5 млрд….

Ръст на вноса и износа на годишна база

post

С 5,9% нараства износът за периода януари – октомври 2015 г. и достига 19 477.6 млн. евро, показват данни на БНБ. Основен принос за нарастването на износа имат групите други инвестиционни стоки (с 272.1 млн. евро, 33.8%), други суровини и материали (със 198.8 млн. евро, 10.7%), електричество (със 147.1 млн. евро, 47.4%) и храни (със…