13 станции за отпадни води и 338 км водопроводна мрежа са изградени със средства от ИСПА

post

Тринадесет пречиствателни станции за отпадни води, 194.4 км канализационна и 337.9 км водопроводна мрежа, както и 5 регионални депа за твърди битови отпадъци са изградени до този момент по програма ИСПА в сектор „Околна среда”. Това бе отчетено на заседание на Комитета за наблюдение изпълнението на проектите, финансирани по бившата програма ИСПА. От Министерство на…