Още една стъпка към електронизация и автоматизиране на процесите по вписването

post

Заявления за удостоверения за собствеността върху недвижими имоти, за извършени сделки с имоти, вписани ипотеки, възбрани, договори за наем, аренда и др. ще можем да подаваме във всяка служба по вписванията в страната. Досега това ставаше само в поделението, в чийто район се намира недвижимия имот. Днес Министерски съвет (МС) прие промени в Правилника по…