Всички сделки в София вече се вписват в рамките на ден

post

Oт началото на тази година всички сделки, входирани в службата по вписванията в София, се вписват в рамките на съответния ден. Актовете по всички сделки в срок до 3 дни са готови за получаване и на разположение на нотариусите. За издаване на удостоверение за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за един имот се събират два…

По-ниски такси за вписване на консултанти по инвестиционн проекти

post

Правителството намали таксите за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приблизително 50% в сравнение със сегашния им размер. Това стана с одобрени промени в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители,…