Приеха промени в Закона за енергията от възобновяеми източници

post

Депутатите приеха промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. С тях се премахва регулаторният режим за вписване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти. Законопроектът е в изпълнение на втория пакет от мерки на Министерския съвет за намаляване на регулаторната тежест. Досега регулаторният режим…