ДДС на общините за водни проекти ще бъде възстановено

post

Общините със собственост на ВиК инфраструктура ще имат преходен режим на данъчен кредит за начислен ДДС по получени след 1 януари 2007 г. доставки, ако са реализирали водни проекти, финансирани по Оперативната програма “Околна среда” (ОПОС). Това се отнася само за начислен ДДС по получени след 1 януари 2007 г. доставки. Това се въвежда с…