Над половината от закупените жилища от средно висок и висок клас са „в строеж“

post

Тенденцията от 2015 г. да се закупуват жилища на етап „в строеж“ продължава и към края на миналата година, когато делът им достига 58% от всички транзакции. В последния доклад на Colliers за пазара на жилища от средно висок и висок клас се вижда, че активното строителство на проекти се запазва. Техният брой нараства до…