„АйСиДжиБи“ АД организира промоционално събитие за провеждането на втората, обвързваща фаза на Пазарния тест за капацитета на Газопровода „Гърция – България“

post

На 5-ти октомври 2016 г. се проведе промоционално събитие за участниците във втората, обвързваща фаза на Пазарния тест за управление и разпределяне на капацитета на Газопровод „IGB“ – Междусистемна газова връзка Гърция – България. Втората фаза на Пазарния тест официално стартира на 5-ти август 2016 г. след като регулаторните органи на България и Гърция, Комисия…

Строят газопровод Добрич – Силистра

post

Представители на “Булгартрансгаз” са обсъждали изграждането на газопровод под високо налягане от Добрич до Силистра, съобщава economynews. Трасето ще преминава през землищата на селата Каменци, Средище, Господиново, Стрелково, Войново на община Кайнарджа, селата от силистренската община Главан, Поп Кралево, Богорово, Срацимир, Българка, Бабук, Майор Ценович, Калипетрово и град Силистра. Предвидена е петнайсетметрова сервитутна зона от…