Colliers International на 17-то място в списъка на 100-те глобални аутсорсинг компании за 2013 г.

post

Аутсорсингът придобива все по-голямо значение в светлината на продължаващата световна експанзия на компаниите. За осма поредна година, Международната асоциация на аутсорсинг експертите (IAOP®) посочва Colliers International за един от най-добрите доставчици на аутсорсинг услуги в сферата на недвижимите имоти. Компанията се нарежда на 17-то място сред водещи международни организации в различни сектори на икономиката., съобщиха…