Зам.-министър Николова: Зоните с ниски емисии са ефективна мярка за по-чист въздух в градовете

post

„Борбата със замърсяването на атмосферния въздух в населените места е основен приоритет както на МОСВ, така и на правителството. Наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ) са екологичен, здравен и социален проблем, който е свързан с качеството на живот и влияе негативно на икономиката на страната“. Това каза  зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска…

Какви ще бъдат градовете на бъдещето?

post

Ако погледнем 100 години напред в бъдещето, най-вероятно дори няма да ни се налага да напускаме домовете си, твърди новият доклад на Samsung – SmartThings Future Living Report. Авторите на проучването правят прогнозите си на база сегашните технологии по света, както и нуждите, произлизащи от ръста на населението по света и енергията, която то ползва….

България ще си сътрудничи с Мароко в политиката за развитие на градовете

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройство на България и Министерството на жилищната политика и градското развитие на Мароко ще си сътрудничат в политиката за развитие на градовете. Подписването на документа ще създаде условия за укрепване и разширяване на двустранните отношения в областта на жилищната политика и политиката за развитие на градовете и ще бъде предпоставка…

Бъдещата стратегия за градовете няма да бъде фокусирана само върху големите градове

post

„Бъдещата стратегия за градовете няма да бъде фокусирана само върху големите градове. ЕС ще носи отговорност за развитието на малките и средните по големина градове, като ключова част от усилията ще бъдат насочени към т.нар. функционални региони. Това са населените места в непосредствена близост до градовете и техните предградия.”. Toва каза Керстин Вестфал (С&Д, Германия)…

Облагородяваме градовете с 1,7 млрд. лева в следващия програмен период

post

„Пред нас е най-голямото предизвикателство – да започнем реализацията на новата оперативна програма във възможно най-кратки срокове, за което ще положим всички необходими усилия в преговорите с Европейската комисия“. Това каза министърът  на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на конференция „Перспективи за растеж на българските общини”. По думите й основният финансов източник на…

Шнайдер Електрик се фокусира върху интелигентни решения за градовете

post

Компанията за енергиен мениджмънт Шнайдер Електрик обяви създаването в Барселона (Испания) на първия си център за върхови научни постижения, който ще се фокусира върху интелигентни решения за градовете. В него ще бъде събрано цялото ноу-хау на компанията за изграждане на интелигентни градове, основаващо се на опита, резултатите и успешните „смарт сити” решения, въведени в световен…

Комисар Хаан призовава европейците да се включат в създаването на бъдещата програма на ЕС за градовете

post

Йоханес Хаан, комисар по въпросите на регионалната политика на ЕС, призовава гражданите на ЕС да споделят своите мнения относно програмата на ЕС за градовете — каква форма да приеме тя и по какъв начин да бъде приведена в действие. Комисарят призовава заинтересованите страни и жителите на градовете да се включат масово в обществената консултация, течаща…

ЕК ще създаде система за споделяне на опита за “смарт градовете”

post

Европейската комисия призова всички  структури и организации, които участват в създаването на елементи на т. нар. интелигентни градове, да публикуват информация за своята работа по подобни проекти. Така ще се създаде обща платформа – мрежа за споделяне на опит, ноу-хау и конкретни проекти в областта на „умните“ градски системи, съобщи GreenTech. Предизвикателството бе отправено към…

ОПРР 2014-2020 ще се фокусира върху градовете като центрове на растежа

post

  Намаляването на социално-икономическите различия между регионите в страната е един от основните приоритети в програмата на правителството. За преодоляването им вече са разработени основните стратегически документи, приети са регионалните планове за развитие, а областните стратегии за развитие се приемат в момента. Това каза министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева при участието си в Националния…

Градовете ще получат 3 пъти по-малко европари за развитие

post

Три пъти по-малко средства за градско развитие по оперативна програма “Региони в растеж” ще бъдат разпределени след 2014 г. спрямо първоначалните искания на страната ни. Въпреки настояването на Брюксел ресурсът да се концентрира в 7-8 града, за да не се разпилява, страната ни не се е отказала от първоначалния брой и настоява средствата да отидат…

12