До 2020 г. България трябва да премине в групата на „умерените“ иноватори

post

Правителството одобри проекта на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. Стратегията предвижда до 2020 г. страната ни да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС, особено в сферите на демографията, устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията. Стратегическата цел е до 2020 г. България да премине от…

Дружество от групата на ЕVN ще строи фотоволтаичен парк

post

В началото на април „Натуркрафт” ЕООД – дружество от групата на ЕVN, което развива проекти в областта на възобновяемите енергийни източници – стартира реализацията на проект по изграждането на нов фотоволтаичен парк в България, съобщиха от компанията. Паркът ще бъде изграден в землището на с. Тръстиково, Община Камено, Област Бургас. Инвестицията в соларния парк е…