Доклад отчита редица нерешени проблеми за процеса на деинституционализация

post

Недобра координация на дейностите и формите на комуникация между екипите на проектите и местните власти, които са част от цялостния процес на деинституционализация липса на финансов механизъм, който да гарантира пренасочване на средствата от съществуващите специализрани институции към новите услуги, развивани по проектите, липса на целеви мерки за развиване на интегрирани услуги за широка превенция…

Седем общини подписаха договори за деинституционализация

post

Общо 62 общини ще получат финансиране по проекти за изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца, както и защитени жилища. Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма “Регионално развитие” Деница Николова при подписване на договори със седем общини по схема за подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в…

Осем общини получават 20 млн. лв за деинституционализация

post

Осем проектни предложения ще получат финансиране по схема ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск” на ОП “Регионално развитие”, стана ясно след приключване на оценката на Управляващия орган. Конкретни бенефициенти по схемата са 62 общини, като в рамките на третия краен срок (17 април 2012 г.) са били подадени общо 8 проектни…

Одобрени са 25 проекта по схемата за деинституционализация

post

Общо 25 проекта ще получат финансиране по схема ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск” на ОП “Регионално развитие”, съобщиха от Управляващия орган.Бенефициенти по схемата са 62 общини, попадащи в обхвата на градските агломерации.  В рамките на втория краен срок (30 септември 2011 г.) са подадени общо 32 проектни предложения….

Подписват 23 договора за деинституционализация

post

Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще подпише днес първите 23 договора по схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“ по Оперативна програма „Регионално развитие”. Проектът е на стойност 28,8 млн. лв. В рамките на първия срок по схемата са одобрени всички 26 предложения. Размерът на предоставената…

Над 105 млн. лв са предвидени за деинституционализация

post

Над 105 млн. лева са предвидени по Оперативна програма “Регионално развитие” за изграждане на дневни центрове и центрове за настаняване от семеен тип в 62 общини. Това заяви министър Лиляна Павлова на семинар, организиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Първите 26 общини с проекти за изграждане на подобни дневни центрове вече са одобрени….

Удължава се срокът за кандидатване по схемата за деинституционализация

post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството удължи срока за подаване на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“, съобщиха от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Според измененията се добавя още един, трети срок за подаване на проектни…