Росен Желязков призова българските евродепутати за общи действия по Пакета за мобилност I

post

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков изпрати писмо до българските представители в Европейския парламент, в което призова за общи действия с всички единомислещи държави членки по Пакета за мобилност I, съобщава пресцентъра на МТИТС. В писмото Росен Желязков подчертава, че защитата на българския транспортен сектор е национална кауза и е необходимо да…

МС одобри проектите на програми „УРБАКТ III” и „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014-2020

post

Правителството одобри съдържанието на две оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани от всички държави-членки на Европейския съюз, както и от страните партньори Норвегия и Швейцария. Това са „УРБАКТ III” и „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014-2020. ОП „УРБАКТ III” се фокусира върху специфичен инвестиционен приоритет в рамките на тематична цел 11: „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация”…

МС с действия за изпълнение на жп проекти по ОП “Транспорт”

post

Правителството прие решение за предприемане на действия за изпълнение на железопътни проекти по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. С решението се възлага на НК „Железопътна инфраструктура” да представи на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията анализ за изпълнението и за възможността да бъдат приключени в срока на допустимост на разходите по ОПТ…

ЕК започва правни действия срещу България заради жп транспорта

post

Европейската комисия се обърна към Съда на Европейския съюз във връзка с неправилното прилагане от България на различни части на т.нар. „първи пакет за железопътния транспорт” – разпоредбите относно таксите, които железопътните предприятия трябва да плащат за достъп до инфраструктурата. Основната цел на директивите от първия пакет за железопътния транспорт е пазарът на железопътните услуги…